top of page

1

PASIRINKITE

Pasirinkite treniruočių vietą.

2

SUSISIEKITE

Registruokitės arba susisiekite su treneriu ir atvykite į treniruotę.

 

Pirmos 3 treniruotės yra nemokamos.

3

SPORTUOKITE

Pasirašykite sutartį,

ir jūs - jau mūsų akademijos narys!

Akademijoje sportuoja 2007-2018 m. gimę vaikai.
Priėmimas į akademiją vyksta viso sezono metu.
Formuojamos pradedančiųjų ir pažengusiųjų grupės.

Registraciją į naująjį sezoną vykdoma čia.

Naujojo sezono sutartis galite rasti čia:
2007 2008 2010 metai
2009 metai
2011 2012 metai
2013 2014 2015 metai

2016 2017 2018 metai

Pasirašytas ir nuskanuotas sutartis prašome siųsti el paštu:
gelezinisvilkasutartys@gmail.com

Originalas paliekamas pas savo trenerį.


Taip pat džiaugiamės, kad Geležinio vilko akademija ir toliau dalyvauja Neformaliojo ugdymo programoje. 


NVŠ krepšelis gali būti skirtas rugsėjo – gegužės mėnesiais. Norint PRETENDUOTI gauti NVŠ krepšelį PRIVALOMA atskirai pasirašyti papildomą Neformaliojo vaikų švietimo tiekimo sutartį, kurią rasite čia: 

NVŠ Geležinis vilkas sutartis  2007-2008-2010 m

NVŠ Geležinis vilkas sutartis 2009 m

NVŠ Geležinis vilkas sutartis 2011-2012 m

NVŠ Geležinis vilkas sutartis 2013-2014-2015 m

 • Sutartis turi būti pildoma ir pasirašoma ELEKTRONINIU būdu (kompiuteriu). Išimtiniais atvejais sutartis gali būti pildoma ELEKTRONINIU būdu, tada atsispausdinama, pasirašoma ranka (jeigu tėvai neturi kitos galimybės) ir siunčiama PDF failu.

 • Užpildyta ir pasirašyta sutartis PRIVALO būti atsiųsta vienu PDF failu el.paštu: gelezinisvilkasutartys@gmail.com (neturintiems skenerio patariame atsisiųti į telefoną nemokamą fast scanner programėlę). Vieno failo pavadinimas: vaiko vardas ir pavardė.

 • Nepateikus tinkamai užpildyto sutarties PDF failo galimybė pretenduoti gauti NVŠ bus atmesta.

 • Sutarties originalas paliekamas pas savo trenerį.

Sutartis galima siųsti iki rugsėjo 10 dienos.

Teisę pretenduoti gauti NVŠ krepšelį turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, pagal kurią vaikas mokosi Vilniaus miesto savivaldybėje, nepriklausomai nuo to, kurioje savivaldybėje vaikas gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

Pavyzdys, kaip tinkamai užpildyti sutartį (pildomos tik žaliai pažymėtos grafos) apačioje.

Pavyzdys NVS sutarties

p.s. pakartotinai prašome tėvelių nesiųsti netvarkingų, ranka pildytų  ar ne iki galo sutvarkytų skanuotų sutarčių, jų savivaldybė tiesiog nepriims, tad tiesiog JŪSŲ vaikas negaus finansavimo. Skanuotos PDF sutartys keliamos automatiškai į sistemą, todėl būtinas tvarkingas ir pilnai užpildytas failas. Failo pavadinimas turėtų būti: Vaido vardas pavardė (lietuviškais simboliais).

Dažnai pasitaikančios klaidos: pildoma ranka, siunčiamas failas ne PDF ir atskirais failais, neįrašomas asmens kodas, neįrašoma data, neįrašomas atstovaujantis vaikui asmuo, failas blogai įžiūrimas.

Primename, tai Jūsų vaikas gali gauti finansavimą, tad prašome atidžiau pildyti sutartis, mūsų įstaiga tik tarpininkas padedantis Jums gauti sumažintą mokestį.

MOKESČIAI, MOKĖJIMO TVARKA IR ATSISKAITYMAI

 • Mėnesio mokestis mokamas už kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 10 d. (imtinai). Mokėjimas atliekamas į  Akademijos sąskaitą banke, mokėjimo paskirtyje nurodant už kurį laikotarpį mokama, Mokinio vardą ir pavardę bei trenerio vardą ir pavardę.

 • Mėnesio mokestis yra mokamas nuo rugsėjo iki birželio mėnesio imtinai, t.y. už 10 pilnų mėnesių per sezoną. Ši nuostata yra taikoma ir tais atvejais, kai treniruotės prasideda rugpjūčio viduryje ir baigiasi birželio viduryje.

 • Mėnesio mokestis apima tik treniruočių procesą. Varžybos, turnyrai, stovyklos ir kiti renginiai organizuojami ar juose dalyvaujama už papildomą mokestį, kurio dydį bei mokėjimo tvarką nustato veiklų organizatoriai ir Akademija.

 • Jei Mokinys lankė 3 ar mažiau treniruočių per mėnesį, tai mokamas sumažintas fiksuotas mėnesio mokestis, kuris nepriklauso nuo priežasčių, dėl kurių Mokinys nedalyvavo treniruotėse.

 • Galima sumokėti Mėnesio mokestį už visą sezoną į priekį ir gauti nuolaidą. Tokiu atveju Akademija negrąžina ar kitaip nekompensuoja Metinio mokesčio dalies, jei Mokinys nelankė dalies treniruočių.

 • Mėnesio mokestis nėra mažinamas, jei konkretų mėnesį bendrojo lavinimo mokyklose vyksta moksleivių atostogos, švenčiamos valstybinės šventės ar dėl kitų panašių priežasčių.

 • Mokinio dalyvavimas varžybose ar kituose sporto renginiuose yra prilyginamas dalyvavimui treniruotėse.

 • Akademija turi teisę ne dažniau kaip vieną kartą per kalendorinius metus keisti Mėnesio mokesčio dydį. Apie Mėnesio mokesčio dydžio pasikeitimą Akademija informuoja ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki Mėnesio mokesčio pasikeitimo datos.

 • Akademija neleidžia Mokiniui dalyvauti treniruotėse, taip pat nekviečia jo į Akademijos komandą dalyvauti varžybose arba nutraukia Sutartį, jei laiku ir tinkamai nesumokamas Mėnesio mokestis ar yra įsiskolinimų už Mokinio dalyvavimą varžybose, turnyruose, stovyklose ar kituose renginiuose.

bottom of page